Bestyrelsen

BestyrelsenForældrebestyrelsen består af en forperson, tre bestyrelsesmedlemmer (Forældre) og en antroposofisk repræsentant.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og har ansvaret for børnehavens økonomi og formueforhold samt det juridiske ansvar for at børnehaven overholder den til enhver tid gældende lovgivning for private daginstitutioner.

Bestyrelsen fastlægger principper for børnehavens virksomhed og for anvendelse af budgettet. Bestyrelsen påser at børnehaven drives i overensstemmelse med sit formål i henhold til vedtægtens § 2.

Visits: 452