Personale

Leder:

  • Charlotte Ponsaing, der er uddannet Rudolf Steiner pædagog fra Rudolf Steiner børnehaveseminariet på Johannevej i Charlottenlund i 1996. Charlotte har været ansat siden 1996 og har været leder siden 2000.

Pædagog:

    • Raphaél Christensen, der er uddannet Rudolf Steiner pædagog fra Rudolf Steiner børnehaveseminariet på Johannevej i Charlottenlund i 2009. Raphael har været ansat siden juni 2009.
    • Marie Kiel Hansen, der er uddannet Rudolf Steiner pædagog fra Rudolf Steiner børnehaveseminariet på Johannevej i Charlottenlund i 2012. Marie har været ansat siden 2012.
    • Usoa Ortega Orpi, der er uddannet Rudolf Steiner pædagog fra Rudolf Steiner børnehaveseminariet på Johannevej i Charlottenlund i 2020. Usoa har været ansat siden august 2020.

Ledelses- og personaleudvikling

For at opretholde et højt fagligt niveau deltager vi alle på relevante kurser og går til foredrag. Desuden afholder vi obligatoriske kurser og møder.

Vi får løbende supervision i forhold til arbejdet med børn med særlige behov og helt generelt skal vi uddannes i forhold til håndtering af børn med særlige behov.

Personalemøde skal afholdes minimum hver fjortende dag, men oftest holder vi møde en gang om ugen.

Vi har ekstern supervision 5-6 gange om året. Det er med henblik på personalesamarbejde og individuel udvikling samt for at tilgodese en professionel tilgang til det pædagogiske arbejde generelt, i forældresamarbejdet og i håndteringen af børnene.

Hvis behovet opstår får vi eksterne fagpersoner ud på personalemøder og holder oplæg.

Vi har til enhver tid mulighed for at bruge udefrakommende supervisorer, hvis der opstår problemer i personalegruppen.

Vi har årlige MUS, medarbejder udviklings samtale.

Som personalegruppe føler vi os moralsk forpligtet til at have en opsøgende, udadvendt og kritisk indstiling til den offentlige debat på det pædagogiske område. Det ser vi som en vigtig del i vores egen og børnehavens udvikling.

 

Visits: 1430