Den styrkede læreplan

Den styrkede læreplanEn af de grundlæggende ideer i Rudolf Steiner pædagogikken er, at barnet ikke er en lille voksen. Men at det i de første syv år lever i en “drømmeverden” som man må tage hensyn til. Derfor er det vigtigt at barnet får fred til at udvikle sin fantasi, samt at udvikle sig som et socialt væsen.

Vores grundlæggende børneperspektiv er at barnet lærer gennem efterligning. Barnet udvikler sig gennem vilje-følelse-tanke modsat os voksen der tænker-føler-gør(vilje). Dette er Kastaniehusets børnesyn, børneperspektiv og dannelses fundament.

Vi har i dagligdagen fokus på sprog, både ift. sprogudvikling og i selve sprogbrugen.

Vi deler børnene op i forudbestemte grupper og disse hjælper på skift med til dagens aktivitet.

Vi har blandt andet fokus på det sociale og samtale i grupperne, at alle bliver hørt, kan vente til det bliver deres tur og kan blive inspireret af hinanden i de små grupper som vi sammensætter. Vi har fokus på sprogbrugen barn og barn imellem og sproget mellem børnene og os voksne.

Vi fortæller børnene om morgenen, efter eventyr, hvem der skal hjælpe med hvad.

Klik herefter for at downloade vores [ styrkede læreplan ]

OBS: Vi har løbende justeringer i den styrkede læreplan så som nye fokus punkter. Man kan altid sende os en mail og få tilsendt den nyeste opdaterede læreplan

Visits: 969