Pædagogisk tilsyn

Klik her for at læse om vores tilsynsrapport:

[ tilsynsrapport – del 1 ] – [ tilsynsrapport – del 2 ] – [ tilsynsrapport – del 3 ] – [ tilsynsrapport – del 4 ]

Mangler den nyeste tilsynsrapport? Send os en mail og få den tilsendt.

Som privat institution hører vi under Dagplejekontoret/Privat Børnepasning. Det er via Dagplejekontoret at vi har en tilsynsførende, der fører tilsyn med børnehaven. Vores tilsynsførende hedder p.t. Christina Valbjørn Jespersen.

Christina skal komme på tilsyn 4 gange årligt; 3 anmeldte og 1 uanmeldt tilsyn. Ved disse besøg er der en række procedurer, der skal gennemgås for at tilse at vores arbejde med jeres børn udføres på anstændig vis og at vi lever op til de krav kommunen har for at drive en børnehave.

Derudover sendes årsplanen til den pågældende tilsynsførende og vi bruger hende i pædagogisk tvivlsspørgsmål og til vejledning.

I som forældre kan også altid kontakte Christina Valbjørn Jespersen hvis I har/får et problem med os i personalegruppen som I synes vi ikke kan løse eller ved tvivl om andre ting omkring børnehaven. Telefonnummeret til Privat Børnepasning er 33 17 58 60.

Visits: 398