Feriepolitik

Det sociale og dets udvikling netop for denne institutions fundament er karakteriseret ved, at personalgruppen er ens hele året og kan arbejde sammen uden at skulle være formindsket i lange perioder. De sociale betingelser udvikler sig bedst når børnegruppen er ens i mængde/størrelse. Omstillingsevnen udvikles bedst ved at fundamentet er i orden, og ikke gennem at barnet hele tiden skal omstille sig i forholdet til den voksne. Dette giver også mulighed for at barnet langsomt udvikler sig gennem den sikkerhed og stabilitet, som god rytme og gentagelse giver og ved, at de ved, at her er en gruppe mennesker de kan stole på gennem deres stabilitet.

At hele gruppen holder pause på samme tid har vist sig som en god mulighed for at udvikle det, som er sået gennem arbejdet i børnehaven og vi har god erfaring med, at der sker store udviklingsspring med børnene i den periode de er væk. De bliver modnet i social retning, bliver i stand til at tage et større ‘ansvar’ og udviser ansvarlighed i den sociale sammenhæng.

Pausen giver mulighed for at begynde på en frisk og eventuelt være et ‘nyt’ barn, hvis det er det, barnet har brug for.

Personalemæssigt kan kun én holde ferie ad gangen, da en del af pædagogikken her i huset er, at vi ikke ønsker at børnene skal mødes af en fremmed vikar. Det vil sige, at op til seks måneder på et år vil vi være dårligt normeret.

Hele problematikken om hvilken personale, der skal have ferie hvornår, undgår vi.

Vi har en fantastisk arbejdsplads, blandt andet fordi, vi er forskånet for ferieperioder, ferieplanlægning og hele den debat, der kører om at børn ikke holder ferie med deres forældre, men i stedet sendes i institution.

Hos os eksisterer det begreb ikke og vi er forskånet for konflikter med forældrene om emnet. Vi er sikre på, at alle børn har minimum seks ugers ferie om året.

Som mål sigter og bestræber vi os på, at det er barnets tarv, der tilgodeses. Stress, sygdom og træthed kan opstår, når der ikke holdes ferie.

Visits: 362