Den Sociale Døgnvagt

På forældremødet den 19-3-2003 havde vi en problematik på dagsorden omkring for sent afhentede børn. Det vil sige børn, der afhentes efter pasningsordningens lukketid kl. 17.00.

Det blev ridset op at:

Børnehavens åbningstid er kl. 7.30

Børnehavens lukketid er kl. 15:00 og

Pasningsordningens lukketid er kl. 17.00.

Og at reglerne er som følger

Det er lederens ansvar og anliggende, hvis et barn er her efter lukketid.

Forsikringsmæssigt dækker børnehavens forsikring ikke barnet efter kl. 17.00.

Når et barn ikke er hentet kl. 17.00 er proceduren, at barnet skal sendes til Den Sociale Døgnvagt, Åboulevard 38 2.sal, 2200 København N, telefon 3317 3333. Dvs. der bliver ringet efter en taxa hvorpå barnet alene sendes til Den Sociale Døgnvagt.  Men i samråd med Kommunen har vi fået tilladelse til at forældre skriftligt må udpege tre kontaktpersoner, som alle bor indenfor en radius af 10 minutters gang fra børnehaven!! Disse kontaktpersoner må personalet kontakte i stedet for Den Sociale Døgnvagt, hvorpå kontaktpersonen så skal afhente jeres barn/børn. Såfremt I ikke har sådanne tre kontaktpersoner, som opfylder dette krav om at bo indenfor en radius af 10 minutters gang fra børnehaven, har følgende forælder tilbudt sin hjælp:

Sidse Eskildsen, Tybjergvej 35, 2720 Vanløse, 29928232

I bedes udfylde samt underskrive vedlagte blanket og returnere den snarest muligt. (Vedlægges ikke i årsplanen, men udleveres ved indmeldelse og efter behov). Modtager vi den ikke er vi nødsaget til at kontakte Den sociale Døgnvagt i tilfælde af for sent afhentede børn.

Blanketten bliver løbende opdateret og det er forældrenes eget ansvar at orientere, hvis der sker ændringer.

Vi er godt klar over at man kan komme i en uforudset eller alvorlig situation, men til dags dato er det vores erfaring, at det endnu ikke har været den slags situationer, der har gjort at børn bliver hentet efter kl. 17.00.

Visits: 482