Forældresamarbejde

ForældresamarbejdeVi har forældresamtaler én gang om året i November. Derudover er der altid mulighed for en samtale og vi indkalder løbende forældre til samtale for at tage eventuelle problematikker i opløbet. Forældrene kan til enhver tid bede om en samtale med få dages varsel. Der lægges vægt på en daglig god dialog mellem personale og forældrene, hvor blandt andet små historier fortælles. Vi bestræber os på at skabe tillid hos forældrene, så vi til enhver tid vil kunne være imødekommende og tage en eventuel konflikt i opstartsfasen.

Vi forventer at forældrene bakker op om det store fællesskab og regler i børnehaven.

Der bliver desuden afholdt forældremøde ca. tre-fire gange årligt, hvor der dels er en ‚åben‘ dagsorden og dels beretter vi altid om livet i børnehaven, har pædagogiske indslag m.m. Derudover prøver vi at skabe et ’rum’, hvor forældre og pædagoger mødes til fælles foredrag og debataftener.

Forældrene får næsten altid en ugerapport, hvori der blandt andet står om årstidsfester, næste uges program og lignende.

Forældrene deltager derudover i fire årstidsfester, hvor de blandt andet kan se vores ‘arbejde’ med børnene og de traditioner, der ligger til grund for vores børnehaveliv. Disse årstidsfester skaber også grobund for et forældresamarbejde forældrene imellem.

Der afholdes arbejdsdag en gang om året i september, hvor det mere er det sociale fællesskab, der bliver vægtet.

Visits: 385