De fire elementer

De fire elementer

Ved vores opfattelse med Steiner pædagogik mener vi, at det er hensigtsmæssigt, at børnehavelivet foregår ude i haven det meste af dagen. Normalt er vi ude både formiddag og eftermiddag.

I haven oplever børnene de fire elementer – jord, luft, ild og vand.

Haven er belagt med jord og vesterhavsgrus, hvilket betyder, at der kan graves huller, laves mudder og bygges sandfigurer og lignende. Landskabet ændrer sig i takt med og som et resultat af børnenes leg.

Luften mærkes gennem de fire årstider. Børnene oplever naturligt når haven blomstrer om foråret, frugten der modnes om sommeren, bladene der falder af træerne om efteråret og haven der står nøgen om vinteren.

Regn, sne, slud og selvfølgelig varmen er en del af børnenes sanselige oplevelser. Rent praktisk kan regnvand bruges til meget og er det bedste legetøj. Sneen er spændende at smelte ved vores bål som vi dagligt har om vinteren. Derved opleves også ilden – den er god at varme sig ved, når fødderne er lidt kolde.

Børnene lærer at omgås ild med behændighed. De hjælper til med at lægge brænde på og ser og dufter fredagssuppen, der koges over bål. Og om efteråret ved Michaels tid oplever de hvordan jern varmes, blødgøres og formes ved hjælp af ilden.

Vandet opleves gennem regn og sne. Om sommeren oplever børnene på en varm dag vandets afkølende virkning. Til stor glæde for større og mindre børn har vi opstillet tønder, der opsamler regnvandet. Og vi har en lille vandtrappe, som på varme dage kan blive tændt. Her samler børnene vand til deres lege rundt om i haven.

Visits: 2125