Kort om Rudolf Steiner og børnehavens pædagogiske principper

Rudolf Steiner levede fra 1861 til 1925. Han var Østrigsk filosof og åndsvidenskabsmand. Han gav nogle pædagogiske impulser som udsprang af hans åndsforskning. Disse impulser er stadig fundamentet i de Rudolf Steiner børnehaver, som i dag, findes verden over.

Rudolf Steiners tanker om barnet fra 0 til 7 år danner grundlag for denne børnehave.

Rudolf Steiners grundtanker om det lille barn er det er:

  • Et efterlignende væsen
  • Et rytmisk væsen
  • Et sansende væsen

Vores daglige pædagogiske arbejde er tilrettelagt sådan, at vi tilgodeser barnets efterligningsevne, som en central del af pædagogikken. Vi udfører konkrete og genkendelige aktiviteter, som barnet kan efterligne, for eksempel lave mad, lave dej, bage boller, gøre rent, hugge og save brænde, snedkerere, lave havearbejde, sy, strikke, vaske tøj og stryge, forberede årstidsfester og meget mere. Børnene deltager i disse aktiviteter, i det omfang de har lyst. Vi foretager primært vores pædagogiske arbejde uden døre, da vi er ude størstedelen af børnehavedagen.

Børnene beskæftiges ikke direkte, men lærer at lege ved at efterligne hinanden og de voksnes arbejde. Ved at børnene i deres leg ikke har en direkte, men indirekte voksenpåvirkning udvikles barnets egen fantasi.

En af de grundlæggende ideer i Rudolf Steiner pædagogikken er, at barnet ikke er en lille voksen. Men at det i de første syv år lever i en “drømmeverden” som man må tage hensyn til. Derfor er derfor vigtigt at barnet får fred til at udvikle sin fantasi, samt at udvikle sig som et socialt væsen.

Visits: 2071