Når man får en lillesøster eller lillebror, er det vores erfaring, at man som barn let kan føle sig uden for familien, hvis ikke forældrerne indrager det store barn i omsorgen for den lille ny. Det er grundlæggende for barnets selvfølelse, at barnet føler sig som en del af familien, i samme grad som før.

Det er vores erfaring, at barnet i den første tid, har brug for korte dage i børnehaven, men det er samtidig vigtigt, at bevare den vante rytme og barnets tilhørsforhold til børnehaven.

Vi henstiller til, at de børn som er blevet storesøskende og hvis forældre er på barsel, ikke benytter pasningsordningen og at de i den første tid, bliver hentet tidligere de dage det kan lade sig gøre.

Det vi ser og som er vores erfaring er, at barnet nemt kan føle sig ekskluderet af familien fællesskab, hvis dagene bliver for lange.

Vi henstiller derfor, ud fra barnets tarv, at det bliver hentet inden kl. 15.00. Det vil sige, at barnet ikke er i pasning, mens mor eller far er på barsel.

Visits: 546